Wiki Viewer Tiếng Việt 2023
Tiếng ViệtDeutschEnglish

Kim Thanh (huyện)

Huyện cũ thuộc tỉnh Hà Nam Ninh

Kim Thanh là một huyện cũ thuộc tỉnh Hà Nam Ninh.

Địa lý

Huyện Kim Thanh cũ có vị trí địa lý:

Lịch sử

Huyện được thành lập ngày 27 tháng 4 năm 1977 trên cơ sở hợp nhất thị xã Hà Nam và 2 huyện Kim Bảng, Thanh Liêm. Trong đó, thị xã Hà Nam chuyển thành thị trấn Hà Nam (thị trấn huyện lỵ huyện Kim Thanh).[1]

Khi hợp nhất, huyện Kim Thanh bao gồm thị trấn Hà Nam và 42 xã: Châu Sơn, Đại Cương, Đồng Hóa, Hoàng Tây, Khả Phong, Kim Bình, Lê Hồ, Liêm Cần, Liêm Chính, Liêm Chung, Liêm Phong, Liêm Sơn, Liêm Thuận, Liêm Tiết, Liêm Túc, Liêm Tuyền, Liên Sơn, Ngọc Sơn, Nguyễn Úy, Nhật Tân, Nhật Tựu, Phù Vân, Tân Sơn, Thanh Bình, Thanh Châu, Thanh Hà, Thanh Hải, Thanh Hương, Thanh Lâm, Thanh Lưu, Thanh Nghị, Thanh Nguyên, Thanh Phong, Thanh Sơn, Thanh Tâm, Thanh Tân, Thanh Thủy, Thanh Tuyền, Thi Sơn, Thụy Lôi, Tượng Lĩnh, Văn Xá.

Ngày 3 tháng 5 năm 1977, hợp nhất xã Thanh Châu và xã Liêm Chung thành xã Thanh Chung; hợp nhất xã Thanh Tuyền và xã Thanh Lâm thành xã Thanh Tuyền; hợp nhất xã Liêm Chính và xã Liêm Tuyền thành xã Thanh Giang[2].

Từ đó, huyện Kim Thanh gồm thị trấn Hà Nam và 39 xã: Châu Sơn, Đại Cương, Đồng Hóa, Hoàng Tây, Khả Phong, Kim Bình, Lê Hồ, Liêm Cần, Liêm Phong, Liêm Sơn, Liêm Thuận, Liêm Tiết, Liêm Túc, Liên Sơn, Ngọc Sơn, Nguyễn Úy, Nhật Tân, Nhật Tựu, Phù Vân, Tân Sơn, Thanh Bình, Thanh Chung, Thanh Giang, Thanh Hà, Thanh Hải, Thanh Hương, Thanh Lưu, Thanh Nghị, Thanh Nguyên, Thanh Phong, Thanh Sơn, Thanh Tâm, Thanh Tân, Thanh Thủy, Thanh Tuyền, Thi Sơn, Thụy Lôi, Tượng Lĩnh, Văn Xá.

Ngày 9 tháng 4 năm 1981, huyện Kim Thanh giải thể để tái lập thị xã Hà Nam và 2 huyện Kim Bảng, Thanh Liêm[3]:

  • Thị xã Hà Nam có 4 phường: Hai Bà Trưng, Lương Khánh Thiện, Minh Khai và Trần Hưng Đạo (được thành lập trên cơ sở giải thể thị trấn Hà Nam cũ).
  • Huyện Kim Bảng bao gồm 19 xã: Châu Sơn, Đại Cương, Đồng Hóa, Hoàng Tây, Khả Phong, Kim Bình, Lê Hồ, Liên Sơn, Ngọc Sơn, Nguyễn Úy, Nhật Tân, Nhật Tựu, Phù Vân, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thi Sơn, Thụy Lôi, Tượng Lĩnh và Văn Xá.
  • Huyện Thanh Liêm bao gồm 20 xã: Liêm Cần, Liêm Phong, Liêm Sơn, Liêm Thuận, Liêm Tiết, Liêm Túc, Thanh Bình, Thanh Chung, Thanh Giang, Thanh Hà, Thanh Hải, Thanh Hương, Thanh Lưu, Thanh Nghị, Thanh Nguyên, Thanh Phong, Thanh Tâm, Thanh Tân, Thanh Thủy và Thanh Tuyền.

Hành chính

Huyện Kim Thanh có 40 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm thị trấn Hà Nam và 39 xã: Châu Sơn, Đại Cương, Đồng Hóa, Hoàng Tây, Khả Phong, Kim Bình, Lê Hồ, Liêm Cần, Liêm Phong, Liêm Sơn, Liêm Thuận, Liêm Tiết, Liêm Túc, Liên Sơn, Ngọc Sơn, Nguyễn Úy, Nhật Tân, Nhật Tựu, Phù Vân, Tân Sơn, Thanh Bình, Thanh Chung, Thanh Giang, Thanh Hà, Thanh Hải, Thanh Hương, Thanh Lưu, Thanh Nghị, Thanh Nguyên, Thanh Phong, Thanh Sơn, Thanh Tâm, Thanh Tân, Thanh Thủy, Thanh Tuyền, Thi Sơn, Thụy Lôi, Tượng Lĩnh, Văn Xá.

Chú thích

  1. ^ “Quyết định 125-CP năm 1977 về việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số huyện, thị xã thuộc tỉnh Hà Nam Ninh do Hội đồng Chính phủ ban hành”.
  2. ^ “Quyết định 97-BT năm 1977 về việc hợp nhất một số xã thuộc huyện Kim Thanh, tỉnh Hà Nam Ninh do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành”.
  3. ^ “Quyết định 151-CP năm 1981 về đơn vị hành chính cấp huyện và thị xã thuộc tỉnh Hà Nam Ninh do Hội đồng Chính phủ ban hành”.

Tham khảo